Delen

Alles wat je moet weten over slim laden

Energiebeheer, ook wel bekend als slim laden, is een overkoepelende term voor verschillende technologieën, methoden en oplossingen voor het intelligent beheren van elektriciteit.

Er zijn verschillende niveaus van energiebeheeroplossingen, die afhangen van de behoeften van de klant en de infrastructuur.

13 Maart 2024

In het kort

Slimme laadmethoden omvatten static en dynamic load balancing, en 'vehicle grid integration'-strategieën (VGI) zoals grid-bewust slim laden en vehicle-to-home (V2H) configuraties. E-Flux by Road ondersteunt deze methoden, wat bijdraagt aan veiligheid, efficiëntie en optimalisatie van het elektriciteitsnet.

Slimme laadmethoden:

Load balancing

Load balancing, ook wel lokale load management genoemd, regelt hoeveel stroom door een EV-lader kan worden verbruikt. Een lokaal elektrisch circuit heeft een beperkte capaciteit en als een EV meer stroom verbruikt dan het circuit aankan, kan er een zekering springen en de stroom afsluiten.

De eenvoudigste manier om load balancing te bereiken, is door statische load balancing toe te passen, waarbij een harde limiet van de hoeveelheid stroom wordt geconfigureerd op een EV-lader. Dit kan worden gedaan door een stroomlimiet op de lader in te stellen. Veel hardwaremodellen ondersteunen ook meer geavanceerde laadschema’s waarbij verschillende stroomlimieten in de loop van de tijd worden geconfigureerd.

Dynamic load balancing

De capaciteit van een lokaal elektrisch circuit hangt af van het stroomverbruik van andere apparaten. Dynamische load balancing past automatisch het laadvermogen van een EV-lader aan, afhankelijk van de beschikbare capaciteit in het circuit. Hierdoor wordt de stroomlimiet flexibel en afhankelijk van het totale stroomverbruik binnen het circuit aangepast.

Een praktische manier om dit te realiseren is door een slimme energiemeter te installeren. Deze meet het verbruik van huishoudelijke apparaten en past het laadvermogen van de EV aan op basis van de resterende beschikbare capaciteit. Er zijn echter complexere systemen mogelijk waarin meerdere EV-laadstations aan hetzelfde elektrische circuit zijn gekoppeld en de beschikbare stroom zorgvuldig onder de gebruikers verdeeld moet worden.

De voordelen van dynamische load balancing zijn aanzienlijk:

 • Het voorkomt overbelasting van het lokale circuit, wat de veiligheid verhoogt en onderhoudskosten vermindert.
 • Het verhoogt de efficiëntie van het stroomverbruik van EV-laders, wat kan leiden tot snellere laadtijden.
 • Het elimineert de noodzaak voor dure upgrades van de elektrische infrastructuur om een hogere capaciteit te ondersteunen.

Vehicle Grid Integration (VGI)

De trend naar elektrificatie ontwikkelt zich vaak sneller dan de capaciteit van het elektriciteitsnet aankan. Hierdoor ontstaat een toenemende behoefte om te reguleren wanneer energie verbruikt of teruggeleverd wordt aan het net. Grote fluctuaties in de vraag naar energie leiden ook tot economische prikkels om de kosten te beheersen.

Een strategie om het energieverbruik van een EV-lader te optimaliseren is door het opladen te beperken tot momenten buiten de piekuren, zoals ’s nachts na de piekvraag. Het opladen van elektrische voertuigen enkel na middernacht kan de vraag tijdens de avondpiek aanzienlijk verminderen en leidt tot lagere elektriciteitskosten.

Grid-bewust slim laden (V1G)

De volgende stap in de ontwikkeling van EV-laden is het dynamisch aanpassen van de laadactiviteit van een EV-lader op basis van de actuele netomstandigheden. Dit houdt rekening met factoren zoals de huidige en voorspelde elektriciteitsprijzen, historische verbruikspatronen en aanwijzingen van de netbeheerder.

Er zijn verschillende soorten oplossingen voor dit type slim laden. Sommige kunnen onafhankelijk van de CPO-backend werken, terwijl andere geïntegreerd zijn met de CPO-backend.

Vehicle-to-Home (V2H)

Ook bekend onder de namen vehicle-to-building (V2B) en vehicle-to-everything (V2X), maakt V2H het mogelijk om de in de EV opgeslagen energie terug te leveren aan het huishouden. Dit proces, ook wel bekend als bidirectioneel opladen, stelt andere huishoudelijke apparaten in staat om energie direct vanuit de EV-batterij te gebruiken.

De praktische toepassing van V2H is echter beperkt door verschillende factoren:

 • Forenzen hebben 's ochtends behoefte aan een volledig opgeladen auto
 • Zonne-energie wordt 's nachts niet opgewekt
 • Het piekverbruik van huishoudelijke apparaten vindt plaats in de avonduren en vroege ochtend

Vehicle-to-Grid (V2G)

Bij V2G komt alles samen:

 • Netomstandigheden en regelgeving
 • De mogelijkheid om energie terug te leveren aan het net
 • Lokale energieverbruikspatronen
 • Plug-in laadfuncties die authenticatie met uw EV mogelijk maken
 • Geavanceerde energiehandel tussen EV-eigenaar, woning en net

Bovendien maken mechanismen zoals OpenADR het voor energiebedrijven mogelijk om eisen te communiceren als onderdeel van de ontwikkeling van slimme netwerken.

Voor een effectieve implementatie van V2G is samenwerking tussen veel partijen noodzakelijk, ondersteund door de ISO 15118-standaard. Deze standaard, die sinds 2014 bestaat, definieert de interactie tussen EV's, laadstations, energiebedrijven, laadstationbeheerders en andere gespecialiseerde partijen. Desondanks is de commerciële adoptie ervan tot nu toe beperkt, voornamelijk vanwege de complexiteit en het aantal betrokken partijen.

E-Flux by Road en slim laden

Ons platform ondersteunt statisch load balancing en we werken samen met fabrikanten en installatiepartners om dynamische load balancing-oplossingen aan te bieden voor AC/DC-opladers. Deze oplossingen garanderen een hoger veiligheidsniveau en minder onderhoud voor het lokale elektriciteitscircuit, evenals snellere, efficiëntere oplaadsessies.

We ontwikkelen ook verdere vehicle-to-grid-mogelijkheden met geselecteerde partners uit de autoindustrie. We integreren momenteel met toonaangevende energiebeheerplatforms zoals Coneva, MAXEM, Jedlix en Stekker.