Delen

E-Flux pleit voor eerlijke en transparante prijzen

Onlangs heeft Shell gecommuniceerd dat ze vanaf 21 december 2023 ‘blokkeerkosten’ gaan rekenen voor alle laadpalen in het E-Flux-netwerk. Wij leggen uit waarom wij denken dat dit oneerlijke praktijken zijn.

04 Januari 2024

In het kort

Shell heeft een "blokkeertarief" ingevoerd voor elektrische voertuigen die langer dan een bepaalde tijd aangesloten blijven op laadpunten. Wij betwisten de rechtvaardiging van Shell en benadrukken dat het niet in ons hele netwerk is ingevoerd.

‘Blokkeertarieven’ zijn extra kosten die worden aangerekend wanneer een elektrisch voertuig na een bepaalde periode volledig is opgeladen, maar nog steeds het oplaadpunt bezet houdt. Het oplaadpunt wordt daardoor geblokkeerd voor andere bezoekers.

De maatregel van Shell is gebaseerd op het foutieve bericht dat Road een vergelijkbare vergoeding zou vragen. Road heeft, en zal geen algemeen blokkeringstarief invoeren voor ons netwerk, zoals Shell heeft gedaan. Wij geven laadpunteigenaren in ons netwerk daarentegen de keuze om geavanceerde tariefstructuren te hanteren. Tot op heden hanteert slechts 5% van de laadpunteigenaren op het netwerk een minuuttarief en minder dan 1% een blokkeertarief. Elke afwijkende uitspraak betreft deze tarieven op ons netwerk is simpelweg onjuist.

Wij zijn van mening dat de blokkeringstoeslag van Shell onrechtvaardig is en negatieve gevolgen heeft voor de sector, in het bijzonder voor Shell Recharge laadpas houders, gezien het geen eerlijk prijsmodel is en het laden mogelijk duurder maakt.

Deze tariefstructuren zijn in lijn met de door de sector geaccepteerde OCPI-tariefmodule die wij, in tegenstelling tot veel andere partijen, volledig en consequent toepassen. De transparantie die deze module biedt, is cruciaal voor eerlijke prijzen en toekomstige groei in onze markt.

Binnen het Road-netwerk beschikken laadpunteigenaren over de flexibiliteit om laadtarieven naar hun wensen te kunnen aanpassen, met onder meer de kWh-tarieven, de minuuttarieven en idle-fees. EV-bestuurders betalen exact het tarief dat de laadpunteigenaren hebben ingesteld. We communiceren de tarieven naar al onze roamingpartners zodat deze transparant worden gedeeld met EV-bestuurders. Wij zijn van mening dat dit de eerlijkste en meest transparante oplossing voor zowel laadpunteigenaren als EV-bestuurders.

Wat betekent dit voor EV-bestuurders?

De Shell “blokkeertarieven” treden in werking na 240 minuten (4 uur) laden, en kosten €0.05 per minuut, met een maximum van €12 per laadsessie. Bestuurders kunnen hun EV’s na 240 minuten nog steeds opladen, maar betalen dan de “blokkeertarieven” bovenop de normale laadkosten.

De prijsstructuur die Shell hanteert voor hun laadpas is een vast tarief voor alle Charge Point Operator (CPO) roaming partners. Shell beast de EV-bestuurder niet het tarief dat de laadpunteigenaar bepaalt, maar stelt haar eigen tarief voor CPO’s. De door Shell toegepaste “blokkeertarieven” weerspiegelen niet de werkelijke prijzen op ons netwerk en zijn daarom geen “echte blokkeertarieven”, maar slechts een manier voor Shell om de prijzen op ons netwerk te verhogen.

Als jouw bedrijf Shell laadpassen gebruikt om te laden bij Road laadpunte, dan geloven wij dat het in jouw belang is om over te stappen naar een E-Flux by Road laadpas. Vanuit kostenperspectief zijn er bij Road laadpunten geen roaming- of transactiekosten als je gebruik maakt van een Road laadpas. De laadpas van andere aanbieders bevat altijd roamingkosten en in het geval van Shell de nieuwe “blokkeertarieven”, met als gevolg een duurdere laadsessie. Met de E-Flux by Road laadpas kunnen CPO’s ook specifieke toegangs- en tariefregels voor EV-bestuurders instellen.

EV-bestuurders die een E-Flux by Road laadpas gebruiken om te laden op ons roamingnetwerk, betalen minder transactiekosten per laadsessie dan Shell Recharge (€0,32 vs €0,35). Voor EV-bestuurders die maandelijks hun pas 10 keer of vaker gebruiken. Is ons Orange-abonnement ook voordeliger (€3,32 p/m vs tot €7 p/m).

We zijn al enige tijd in gesprek met Shell over dit onderwerp en maken ons zorgen over de negatieve impact die deze nieuwe tariefstructuur heeft op EV-bestuurders en laadpuntleigenaren. We zullen de gesprekken met Shell voortzetten om er op aan te dringen direct gebruik te maken van de actuele tarieven die zijn vastgesteld door de laadpunteigenaren.

We hopen dat Shell deze kwesties gaat aanpakken in het belang van de transparantie en groei voor de EV-industrie.