Skip to main content

Op 12 juli 2021 is het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s in internetconsulatie gegaan. Tot en met 6 september 2021 kun je als belanghebbende online je mening uitspreken over het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel zal de belemmering wegnemen bij de plaatsing van oplaadpunten bij VvE’s. De notificatie vervangt de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van oplaadpunten in de gezamenlijke parkeergarage. Echter dienen de laadpunten wel geplaatst te worden volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling. Wanneer de appartementeigenaar veel minder belemmeringen ervaren bij de realisatie van oplaadpunten, is dat goed voor de bevordering van elektrisch rijden.

Om dit wetvoorstel daadwerkelijk te realiseren is een wetswijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek nodig. Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek regelt het appartementsrecht. De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) (waarin ook VvE Belang is vertegenwoordigd) heeft de minister gevraagd om bij Algemene Maatregel van Bestuur deze notificatieplicht mogelijk te maken. Een soortgelijke notificatieplicht en -regeling is in Modelreglement 2017 voor de plaatsing van oplaadpunten op privé parkeervakken opgenomen. De WMANL adviseert dit over te nemen in de landelijke wet- en regelgeving.

Belangrijk: Als u met behulp van de notificatieregeling een oplaadpunt bij een parkeervak mag realiseren, geeft dit echter geen exclusief gebruiksrecht van het parkeervak.

Voorwaarden
Voor de notificatieregeling wordt naast de hiervoor genoemde basisvoorwaarde van het plaatsen en installeren van een oplaadpunten gedacht aan de volgende voorwaarden:

  • (Brand)veiligheidsvoorschriften;
  • Wijze waarop de kennisgeving plaatsvindt;
  • Technische eisen aan het oplaadpunt zodat de gezamenlijke stroomvoorziening niet overbelast raakt;
  • (Her)verdeling van de kosten;
  • Opstellen van een werkplan om oplaadpunten te plaatsen en bijbehorende procedurele voorschriften met betrekking tot betrokkenheid van de VvE;
  • Gebruik, beheer- en onderhoudsvoorschriften;
  • De definitieve voorwaren worden nader uitgewerkt in de Algemene maatregel van bestuur (AMvB). De AMvB geldt voor alle VvE’s en voorkomt de dat VvE’s zelf hun splitsingsreglement moeten aanpassen.

Wil je meer weten over het wetsvoorstel? Of je mening geven? Klik dan hier!

Bestel nú de meest voordelige Laadpas van Nederland!

Bestel E-Flux laadpas

De huidige situatie
Per 10 maart 2020 zijn de volgende zaken opgenomen voor nieuwbouw en renovatieprojecten die ook relevant zijn voor VvE’s.

  • Woningbouw: Bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak laadinfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanlag van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd (RVO)
  • Utiliteitsgebouwen: Bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. (RVO)

Kortom, bij nieuwe woningen en ingrijpende renovaties moet er dus nu een leidinginfrastructuur worden aangelegd en bij utiliteitsgebouwen moeten er nu al verplichte laadpalen worden geplaatst. Tevens zal de wet- en regelgeving veranderen bij de daadwerkelijke invoering van het Wetvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s.

Situatie na invoering Wetvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s
Wanneer het wetvoorstel daadwerkelijk ingevoerd wordt zal dit de belemmering wegnemen bij de plaatsing van oplaadpunten bij VvE’s. De bewoner zal de VvE moeten voorzien van een notificatie bij het plaatsen van een oplaadpunt in de gezamenlijke parkeergarage. Daarbij is het belangrijk dat de voorwaardes uit de Notificatieregeling in acht worden genomen.

De oplossingen van E-Flux voor VvE’s
E-Flux biedt een platform waarmee je meer dan 23 verschillende laadpaalmerken kan beheren. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor laadpalen in de gedeelde garage wil je dat de kosten voor het laden van de elektrische auto’s eerlijk verrekend worden tussen degenen die er echt gebruik van maken. Zo zorg je ervoor dat jij niet betaalt voor de laadsessies van de buurman of andersom. Wij sturen een factuur per bewoner met de geladen kosten en dit wordt automatisch verrekend met de VvE.

Van concept, naar laadpaal met E-Flux eMobility platform
E-Flux komt pas echt in beeld wanneer de laadpalen daadwerkelijk geplaatst zijn. Wij bieden het platform voor het beheren van de laadpalen. Wij plaatsen dus zelf ook geen laadpalen, maar kunnen je wel doorverwijzen naar onze installatiepartners. Ondanks het feit dat wij niet betrokken zijn bij de eerste stap en pas later in beeld komen, helpen wij je graag op gang. Download onze VvE brochure waarin we de reis doorlopen van concept naar laadpaal met ons eMobility platform.

Download Brochure

E-Flux zal de ontwikkelingen omtrent het Wetvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s in de gaten houden. Om zo ook na de mogelijke invoeringen de passende oplossing te kunnen bieden aan VvE’s. Meer weten of het E-Flux eMobility platform voor VvE’s? Klik hier. En klik hier om contact met ons op te nemen.

Voor verdere persinformatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Anne Teunissen – Marketing Assistant

Contact
Mijn E-Flux
Mijn laadpas beheren

Log in en beheer gemakkelijk je laadpas.

Mijn Laadpalen beheren

Log in en beheer makkelijk en snel je laadpalen en laadpassen.

Ben je voor 26 april 2021 gebruiker geworden van het platform en nog niet gemigreerd? Klik dan op de 1e inlogknop. *

Ben je na 26 april gebruiker geworden van ons platform of ben je gemigreerd, klik dan op de onderstaande knop.

*Nog niet alle gebruikers van voor 26 april zijn gemigreerd naar het nieuwe platform. Wanneer dit gebeurt krijg je hier melding van.

Technisch portaal installateur

Beheer als installateur je geplaatste laadpalen.

Ben je voor 26 april 2021 gebruiker geworden van het platform en nog niet gemigreerd? Klik dan op de 1e inlogknop. *

Ben je na 26 april gebruiker geworden van ons platform of ben je gemigreerd, klik dan op de onderstaande knop.

*Nog niet alle installateurs van voor 26 april zijn gemigreerd naar het nieuwe platform. Wanneer dit gebeurt krijg je hier melding van.

Feel Free!